La parola di oggi è: calebassier


calebassier /kalbɑsje/
s. m.1 (bot.) crescentia (f.): calebassier du Sénégal, baobab; calebassier rampant, zucca2 (metall.) crogiolo (per fondere piccole quantità di ghisa).