espionner /ɛspjɔne/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)spiare.

espionnite /ɛspjɔnit/
s. f.(fam., scherz.) fobia delle spie.