La parola di oggi è: electrodoméstico

Sección Español-Italianoelectrodoméstico, electrodoméstica /elektroðoˈmestiko, elektroðoˈmestika/
A adj.elettrodomestico, elettrodomestica: aparato electrodoméstico apparecchio elettrodomestico
B electrodoméstico s.m.elettrodomestico: tienda de electrodomésticos negozio di elettrodomestici; pequeños electrodomésticos piccoli elettrodomestici.