La parola di oggi è: sentina

Sección Español-Italianosentina /senˈtina/
s.f.1 (Mar.) sentina (fig.) esta ciudad es una sentina de vicios questa città è una sentina di vizi2 (albañal) fogna, cloaca.