cùccuma / ˈkukkuma/
[lat. cŭccuma(m), di etim. incerta 1585]
s. f.
1 Bricco.
2 Rancore, collera.


cocotte (1) /fr. kɔˈkɔt/
[vc. fr., etim. discussa: di lontana derivazione dal lat. cŭccuma (?) 1913]
s. f. inv.
Recipiente da cottura, in ghisa.
|| cocottìna, dim.


cocotte (2) /fr. kɔˈkɔt/
[vc. fr., ‘gallina’ 1873]
s. f. inv.
Donna molto disponibile a relazioni amorose | (eufem.) Prostituta: Saltella una cocotte … / Da un marciapiede a un altro (D. Campana).
|| cocottìna, dim.