La parola di oggi è: maculatura

SILLABAZIONE: ma–cu–la–tù–ra
maculatùra / makulaˈtura/
[1957]
s. f.
malattia da virus di diverse piante coltivate che colpisce foglie, tuberi, bacche: maculatura del tabacco | maculatura delle olive, malattia fungina