La parola di oggi è: corkscrew


corkscrew /ˈkɔ:kskru:/
A n.cavatappi; cavaturaccioli
B a. attr.in spirale; a chiocciola; a vite: corkscrew staircase, scala a chiocciola; (aeron.) corkscrew dive, picchiata in spirale; caduta a vite