La parola di oggi è: ebullient / ebullience

ebullient /ɪˈbʌlɪənt/
a.1 in ebollizione; bollente2 (fig.) esuberante; pieno di vita
ebullience
n. [U]1 ebollizione (anche fig.)2 (fig.) esuberanza; vitalità.