La parola di oggi è: fir


fir /fɜ:r/
n.1 (= fir tree) abete2 [U] (legno di) abete
fir apple (o fir ball, fir cone), cono di abete; pigna □ fir needle, foglia, ago (d’abete) □ fir wood, abetaia, abetina.
Esercizio online