derisive /dɪˈraɪsɪv/
a.derisorio; di derisione: derisive cheers, applausi di derisione
derisively
avv.derisoriamente; irridendo.
NOTA D’USO: derisive o derisory?

derisory /dɪˈraɪsərɪ/
a.1 derisorio2 irrisorio: a derisory offer, un’offerta irrisoria NOTA D’USO: derisive o derisory?.