dwarf /dwɔ:f/
A n. (pl. dwarfs, dwarves)1 nano, nana; gnomo2 (bot., zool.) animale (o vegetale) nano3 (astron.) nana (stella)
B a.nano: a dwarf tree, un albero nano; un bonsai
(bot.) dwarf disease, nanismo; rachitismo □ (astron.) dwarf star, stella nana.