sedulous /ˈsɛdjʊləs/
a.assiduo; diligente; solerte: with sedulous care, con assidue cure
sedulously avv.
sedulousness n. [U][U].