to inherit /ɪnˈhɛrɪt/
v. t. e i.1 ereditare: to inherit the whole estate, ereditare l’intero patrimonio2 (fig.) avere (ereditato): You inherited your grandmother’s eyes, hai (ereditato) gli occhi della nonna.