to prank /præŋk/
A v. t.(spesso to prank out) adornare; agghindare; vestire (q.) vistosamente
B v. i.adornarsi; agghindarsi; vestirsi in modo appariscente; farsi bello
to prank oneself up, adornarsi; agghindarsi; vestirsi in modo appariscente; farsi bello.