La parola di oggi è: AnbeginnẠnbeginn
m
geh inizio m, principio m
seit Anbeginn (einer S. gen), dall’inizio (di qc); von Anbeginn (an), (fin) dall’inizio/[dal principio].