La parola di oggi è: Bausch

Bausch <-(e)s, -e oder Bäusche>
m
1 (Wattebausch) batuffolo m
2 (an Kleidern) sbuffo m
in Bausch und Bogen: etw in Bausch und Bogen ablehnen/zurückweisen, rifiutare/respingere qc in blocco/toto; etw in Bausch und Bogen verdammen/verurteilen, condannare qc in blocco.