La parola di oggi è: Clou


Clou <-s, -s>
m fam
1 (Glanzpunkt) {+ ABEND, SHOW, VERANSTALTUNG} clou m, punto m culminante, attrazione f principale
2 (Kernpunkt) {+ GESCHICHTE} punto m saliente, nocciolo m
der Clou des Ganzen (ist/war/…) fam, il bello (è/era/…) fam