dụften
A itr
(nach etw dat) duften {NACH JASMIN, LAVENDEL, VEILCHEN} profumare (di qc), odorare (di qc)
B unpers:
es duftet, c’è/[si sente] un buon profumo; es duftet gut/fein/, c’è un buon/piacevole/… profumo; es duftet nach etw (dat) {NACH ROSEN}, c’è profumo di qc.