La parola di oggi è: EndspurtẸndspurt
m
1 sport sprint m/scatto m finale; Radsport volata f (finale)
2 fam (letzte Anstrengung, bes. bei Arbeit) stretta f finale.