La parola di oggi è: FreundschaftFreundschaft <-, -en>
f
amicizia f: etw aus Freundschaft tun, fare qc per amicizia
ich sage es dir in aller Freundschaft, te lo dico in tutta amicizia; jdm die Freundschaft kündigen, rompere l’amicizia con qu; (mit jdm) Freundschaft schließen, stringere/fare amicizia (con qu).