La parola di oggi è: gieren


gieren
itr
nach etw (dat) gieren {NACH EINFLUSS, MACHT} essere avido di qc, avere brama di qc, bramare qc lit; {NACH SÜßIGKEITEN} avere una voglia matta di qc fam