La parola di oggi è: Glotze / Fernseher


Glọtze <-, -n>
f <meist sing>
fam pej (Fernsehgerät) tivù f fam, tele f fam: er sitzt/hängt immer vor der Glotze, sta sempre appiccicato davanti alla tivù

Fẹrnseher
m
fam (Gerät) tele f fam, tivù f fam, televisione f fam: ständig vor dem Fernseher sitzen, stare incollato (-a) alla tele(visione) fam, essere teledipendente