La parola di oggi è: Himmelfahrtsnase

Hịmmelfahrtsnase
f
fam scherz naso m all’insù.