La parola di oggi è: Kupfer

Kụpfer <-s, ->
n
1 <nur sing> chem rame m: Draht/Töpfe aus Kupfer, filo/pentole di rame
2 (Kupferstich) incisione f su rame: etw in Kupfer stechen {LANDKARTE, PORTRÄT}, incidere qc su rame.