La parola di oggi è: Leichtsinn


Leichtsinn
m
incoscienza f, sventatezza f
aus (purem) Leichtsinn, per (pura) sbadataggine; jugendlicher Leichtsinn, beata incoscienza; so/[was für] ein Leichtsinn!, che incoscienza!; das ist sträflicher Leichtsinn, è una leggerezza imperdonabile