La parola di oggi è: Rambazamba


Rambazạmba <-(s), ohne pl>
m oder n slang
1 (aufgeheizte Stimmung) casotto m fam
2 (Randale) cagnara f fam
Rambazamba machen (die Stimmung aufheizen), fare casino fam/bordello fam; (Randale machen) fare cagnara fam