La parola di oggi è: rassigrạssig
adj
{FRAU, SÜDLÄNDER} di temperamento, focoso; {PFERD, WEIN} di carattere.
 Nota
rassig, rassisch e rassistisch Attenzione a non confondere rassig “di temperamento, focoso”, rassisch “razziale” e rassistisch “razzista”.