Tag: ad opponendum

ad opponendum

per opporsi, o allo scopo (o al fine) di opporsi.