abraser /abʀaze/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)(tecnol.) abradere
abrasif /abʀazif/ agg. sost. al m. [f. abrasive /abʀaziv/ ](tecnol.) abrasivo
abrasimètre /abʀazimɛtʀ/ s. m.(tecnol.) abrasimetro
abrasion /abʀazjõ/ s. f.(geol., med., tecnol.) abrasione.

abraser /abʀaze/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)(tecnol.) abradere
abrasif /abʀazif/ agg. sost. al m. [f. abrasive /abʀaziv/ ](tecnol.) abrasivo
abrasimètre /abʀazimɛtʀ/ s. m.(tecnol.) abrasimetro
abrasion /abʀazjõ/ s. f.(geol., med., tecnol.) abrasione.

abraser /abʀaze/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)(tecnol.) abradere
abrasif /abʀazif/ agg. sost. al m. [f. abrasive /abʀaziv/ ](tecnol.) abrasivo
abrasimètre /abʀazimɛtʀ/ s. m.(tecnol.) abrasimetro
abrasion /abʀazjõ/ s. f.(geol., med., tecnol.) abrasione.

abraser /abʀaze/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)(tecnol.) abradere
abrasif /abʀazif/ agg. sost. al m. [f. abrasive /abʀaziv/ ](tecnol.) abrasivo
abrasimètre /abʀazimɛtʀ/ s. m.(tecnol.) abrasimetro
abrasion /abʀazjõ/ s. f.(geol., med., tecnol.) abrasione.