Sezione Francese-ItalianoTavole di flessione: abréviation; abréviatif
abréviation /abʀevjɑsjɔ̃/
s. f.abbreviazione: “dép.” est l’abréviation de “département”, “dép.” è l’abbreviazione di “département”
abréviatif /abʀevjatif/ agg. [f. abréviative /abʀevjativ/ ]abbreviativo.