La parola di oggi è: biologie


biologie /bjɔlɔʒi/
s. f.biologia: biologie animale, végétale, biologia animale, vegetale; biologie dynamique, ecologia; biologie mathématique, biometria; biologie moléculaire, biologia molecolare
biologique /bjɔlɔʒik/ agg.biologico
 infra-biologique
biologiquement /bjɔlɔʒikmɑ˜/ avv.biologicamente
biologisme /bjɔlɔʒism/ s. m.biologismo
biologiste /bjɔlɔʒist/ s. m. e f.biologo (m.).
Esercizio onlineEsercizio online