La parola di oggi è: dialecte

Sezione Francese-ItalianoTavole di flessione: dialecte; dialectal; dialectalisme
dialecte /djalɛkt/
s. m.(ling.) dialetto, vernacolo
dialectal /djalɛktal/ agg. [pl. dialectaux /djalɛkto/ ]dialettale
dialectalisme /djalɛktalism/ s. m.dialettalismo.