La parola di oggi è: gourmandise

gourmandise /guʀmɒ̃diz/
A s. f.golosità, gola: pêché de gourmandise, peccato di gola
B gourmandises s. f. pl.ghiottonerie, leccornie.