entrelarder /ɒ̃tʀəlaʀde/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)1 (fig.) infarcire: entrelarder un discours de citations, infarcire un discorso di citazioni2 (cuc.) lardellare
entrelardé /ɒ̃tʀəlaʀde/ agg.(pr. e fig.) lardellato
entrelardement /ɒ̃tʀəlaʀdmɒ̃/ s. m.lardellatura (f.).