foudroyant /fudʀwajɒ̃/
agg. [f. foudroyante /fudʀwajɒ̃t/ ]1 folgorante: une carrière foudroyante, una carriera folgorante2 fulmineo: attaque foudroyant, attacco fulmineo3 fulminante: phtisie foudroyante, tisi fulminante.