gausser (se) /gose/
v. pron. (► coniug. 3 aimer)1 (lett.) burlarsi, beffarsi, farsi beffe: tu te gausses de moi!, tu ti burli di me!2 scherzare: vous vous gaussez!, lei scherza!