mi-hampe /mi‘ɒ̃p/
s. f. sing. nella loc.à mi-hampe, a mezz’asta.

hampe (1) /‘ɒ̃p/
s. f.1 asta: la hampe d’un drapeau, d’une lance, l’asta di una bandiera, di una lancia; la hampe du pinceau, l’asta del pennello la hampe de b, de p, l’asta della b, della p2 (bot.) stelo (m.)
► mi-hampe.

hampe (2) /‘ɒ̃p/
s. f.1 (caccia) petto di cervo2 (macelleria) piccione (m.).