magicien /maʒisjɛ̃/
s. m. [f. magicienne /maʒisjɛn/ ]mago, stregone (fig.) les magiciens de la Haute-Couture, i maghi dell’alta moda.