marronnier /maʀɔnje/
s. m.1 (bot.) marrone (pianta): marronnier d’Inde, ippocastano, castagno d’India, castagno amaro; marronnier rouge, ippocastano rosso, pavia2 (fig.) tormentone.