olivette /ɔlivɛt/
s. f.1 pizzutello (m.), pizzutella, uva corniola2 (pomodoro) perino (m.)3 oliveto (m.).