tropicalisation /tʀɔpikalizɑsjõ/
s. f.(tecnol.) tropicalizzazione
tropicalisé /tʀɔpikalize/ agg.tropicalizzato: un réfrigérateur tropicalisé, un frigorifero tropicalizzato
tropicaliser /tʀɔpikalize/ v. tr. (► coniug. 3 aimer)tropicalizzare.