trésorerie /tʀezɔʀʀi/
s. f.1 tesoreria: la trésorerie de la Banque de France, la tesoreria della Banca di Francia2 capitale liquido (m.) (di una ditta), liquidità: avoir des difficultés de trésorerie, difettare di liquidità.