vocaliser /vɔkalize/
A v. tr. (► coniug. 3 aimer)1 vocalizzare2 enfatizzare
B v. intr.(mus.) fare vocalizzi
vocalisation /vɔkalizɑsjõ/ s. f.(ling., mus.) vocalizzazione
vocalise /vɔkaliz/ s. f.(mus.) vocalizzo (m.).