La parola di oggi è: renne / traîneau


renne /ʀɛn/
s. m.(zool.) renna (f.).
Esercizio onlineEsercizio onlineEsercizio onlinetraîneau /tʀɛno/
s. m. [pl. traîneaux]1 slitta (f.)2 (caccia, pesca) strascino.
Esercizio onlineEsercizio onlineEsercizio online