verrue /vɛʀy/
s. f.1 (med.) verruca, porro (m.)2 (fig., lett.) piaga: les bidonvilles sont une verrue des grandes villes, le bidonville sono una piaga delle grandi città.