La parola di oggi è: KinnKịnn <-(e)s, -e>
n
mento m: eckiges/fliehendes/rundes/spitzes/vorspringendes Kinn, mento squadrato/sfuggente/tondo/aguzzo/sporgente.