La parola di oggi è: pulpe / pulpeux

pulpe /pylp/
s. f.polpa: la pulpe d’un fruit, la polpa di un frutto (anat.) pulpe dentaire, polpa dentaria; pulpe du doigt, polpastrello.

pulpeux /pylpø/
agg. [f. pulpeuse /pylpøz/ ](lett.) polposo.