La parola di oggi è: septennal

septennal /sɛpte(ɛn)nal/
agg. [pl. septennaux /sɛpte(ɛn)no/ ]settennale
septennalité /sɛpte(ɛn)nalite/ s. f.settennio (m.)
septennat /sɛpte(ɛn)na/ s. m.(dir.) settennato.
NOTE DI CULTURA: Le Président de la République dura in carica sette anni. Perciò il termine septennat designa questa carica.