La parola di oggi è: interfaz

interfaz 🔊 /interˈfaθ/


s.f. o m. [pl. interfaces]
Electrón., Inform. interfaccia (f.)

interfaz de usuario Inform. interfaccia utente

interfaz gráfica Inform. interfaccia grafica

interfaz paralela Inform. interfaccia parallela.