sicumèra //
[di etim. discussa: da sicuro (?) 1544]
s. f.
Ostentazione di grande sicurezza di sé.